Minőségpolitika

Minőségpolitikánk

 

A Cudy Future Kft. tisztítószereket és kozmetikumokat gyártó, forgalmazó és fejlesztő cég, amely alapvetően törekszik termékei olyan módon történő előállítására, amely különböző VEVŐI szegmenseket céloz meg, és ezáltal széleskörű marketing tevékenysége eredményeként eljut a prémium kategóriát, az általános elvárásokat megfogalmazó, valamint adott felhasználási célra alkalmas terméket igénylők köréhez. Ezzel együtt törekszik a termékpaletta változatosságának biztosítására, a minőségi színvonal állandóságának megőrzésére, az egyedi VEVŐI igények teljesítésére, elősegítve ezzel partnereink rentábilis működését is. Szaktanácsadással, technológiai módszerek ismertetésével elősegíti termékei megelégedéssel történő felhasználását.

Gyártmányaink versenyképességét hatékonyságuk biztosítja, amely a különös gondossággal megtervezett hatóanyag típusokon és hatóanyag tartalmon alapszik. A csoportmunka felé történő elmozdulással, családias munkahelyi légkör kialakítása mellet, folyamatosan fejlesztjük technológiánkat, és minden olyan tevékenységünket, amely a VEVŐI igények teljes körű kielégítését elősegíti.

Vezetőségünk elkötelezett a látens VEVŐI igények interaktív módon történő kielégítése érdekében a mindennapi munka során létrehozott visszacsatolási rendszer kialakításával, amely a termékek széles körű alkalmazásának tárházát megnyitva válaszokat ad a felhasználhatóság legapróbb részletkérdéseire is.

Munkatársaink felkészültségét rendszeres külső és belső képzéssel biztosítjuk, amelyhez a vezetőség kellő anyagi keretet biztosít. Minden munkatársunktól elvárjuk, hogy legyen felelős munkája minőségéért, és közreműködjön mások ilyen irányú mentalitásának fejlesztéséhez. Célul tűzzük ki az infrastruktúra hatékony kihasználásával összefüggésben a tiszta, rendezett, biztonságos munkakörnyezet kialakítását és a környezeti értékek megóvását.

Értékes stratégiai célként kezeljük beszállítóinkkal a hosszú távú, megbízható kapcsolatra törekvést a magas minőségi színvonalú alapanyagok beszerzése érdekében.

Mindezek elérését, folyamatosan fejlesztett és karbantartott eszközállománnyal, felkészült személyzettel, valamint hatékonyan működő MSZ EN ISO 9001:2009 szabvány szerinti minőségirányítási rendszerrel kívánjuk megvalósítani.

 

Környezeti politikánk

 

A Cudy Future Kft. nem elégszik meg a környezetvédelem azon szintjével, amelyet a törvények és a szabványok általában elvárnak vagy megkövetelnek egy vegyipari tevékenységet végző gazdálkodó szervezettől, hanem a környezettudatosság magasabb szintjére kíván lépni, és erre a szintre kívánja eljuttatni partnereit, továbbá szűkebb és tágabb környezetéből mindazokat, akik felismerték, hogy a jövő világának élhetőségét kizárólag a környezet megóvásán keresztül lehet biztosítani.

Ennek érdekében a következő elvek megvalósításával összhangban kívánja tevékenységét folytatni:

  1. Az általunk fejlesztett és előállított termékek életciklusuk teljes intervallumában felhasználó- és környezetbarát tulajdonságokat hordozzanak magukba.
  2. A gyártás és a raktározás biztonságosságára törekedve, ügyelünk a termékek csomagolási épségének megóvására a termékek előállítása, a tárolás és a szállítás során, betartva minden olyan előírást, amellyel a környezetkárosítás megelőzhető.
  3. Az üzem káros anyag kibocsátása, ezzel együtt az általunk kiváltott környezet terhelés folyamatosan csökkenjen.
  4. Energia felhasználásunk kisebb legyen; keressük és éljünk az alternatív lehetőségekkel.
  5. Mindig szem előtt kell tartanunk, hogy az általunk előállított termékek környezettel való kapcsolata a kiszállítással csak számunkra ért véget, partnereinknél pedig csak most kezdődik, ennek érdekében termékeinket úgy tervezzük meg, hogy azok lehetőleg a teljes életciklusuk alatt minimális mértékben szennyezzék a környezetet és a továbbfelhasználás során felhasznált energia a lehető legkevesebb lehessen.
  6. A szállítási utakat rövidítjük; egyrészt pontos útvonaltervezéssel, másrészt a beszerezhető alapanyagtípusok kiválasztásánál a távolságot minősítő tényezőként vesszük figyelembe, akár belföldi, akár import beszerzésről legyen szó.
  7. Az általunk kiszállított termékek flakonjairól tartalmuk kiürítése után sem feledkezünk el, hanem azokat visszavásároljuk vevőinktől és amennyiben lehetséges 100%-os újra felhasználásukat valósítjuk meg.
  8. Eszmeileg és termékeinken figyelmet felkeltő megjelenítéssel is támogatunk minden olyan törekvést, amely a hulladékként kezelt göngyölegek dísztárgyként vagy mindennapi használatra alkalmas eszközként való előállításával képes azokat újra hasznosítani.
  9. Az MSZ EN ISO 14001:2005 rendszert működtetve folyamatosan javítjuk a cég környezetvédelmi teljesítményét.

Nyíregyháza, 2014. 05. 01.

Kulcsár Ildikó ügyvezető

Hozzászólások lezárva